Tidligere møder

 

 

 

Møder i 2021:

Tirsdag 23.11.2021: Protokol

Torsdag 28.10.2021: Protokol

Onsdag 29.09.2021: Protokol

Tirsdag 24.08.2021: Protokol

Torsdag 17.06.2021: Protokol

Tirsdag 25.05.2021: Protokol

Torsdag 22.04.2021: Protokol

Onsdag 03.03.2021: Protokol

Tirsdag 12.01.2021: aflyst på grund af coronasituationen


Møder i 2020:

Torsdag 19.11.2020 Konstituerende møde: Protokol, tilgængelig

Tirsdag 03.11.2020: Protokol

Tirsdag 29.09.2020: Protokol

Tirsdag 15.09.2020 Valgforsamling: Protokol fra valgforsamlingen

Tirsdag 25.08.2020: Protokol

Onsdag 03.06.2020: Protokol

Tirsdag 19.05.2020, ekstraordinært møde: Protokol

Torsdag 30.04.2020: aflyst på grund af coronasituationen

Torsdag 26.03.2020: aflyst på grund af coronasituationen

Torsdag 20.02.2020: Postliste og Protokol
 

Onsdag 15.01.2020

Postliste
Bilag: Synsprotokol for kirke og præstebolig (GUL)
Bilag: Synsprotokol for præstebolig (RØD)
Protokol

 

2019

Onsdag den 13.11.2019

Bilag: Postliste
Bilag: Budget 2020 (afleveret 06.11.2019 14:08)
Bilag: Budget 2020, formål
Bilag: Kvartalsrapport (3. kvartal 2019)
Bilag: Regnskabsoversigt (3. kvartal 2019)
Protokol


Tirsdag den 08.10.2019

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Revisionsprotokollat (for årsregnskab 2018)
Bilag: Haveoplæg (eftersendes)


Onsdag den 21.08.2019 kl. 18.45-19.00
(herefter lukket temamøde)

Protokol


Onsdag den 12.06.2019

Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (1. kvartal 2019)
Bilag: Budgetbidrag 2020 (afleveret 07.06.2019 kl. 12.48)
Bilag: Budgetformål 2020
Bilag: Udkast til gavepolitik
 

Onsdag den 23.05.2019 Ekstraordinært møde (lukket møde)

Protokol 

 

Torsdag den 02.05.2019 

Postliste
Protokol
 

Torsdag den 21.03.2019

Postliste
Bilag: Årsregnskab 2018 (afleveret)
BIlag: Årsbudget formål 2018
Bilag: Kvartalsrapport (4. kvartal 2018)
Bilag: Regnskabsoversigt 2018
Protokol
 

Torsdag den 21.02.2019

Postliste
Bilag: Daglig leder 2013
Protokol

 

Torsdag den 24.01.2019

Revideret dagsorden
Postliste
Bilag: Revisionsprotokollat for kasseeftersyn 2018
Bilag: Kommunikationsopgaver 
Bilag: Forslag til nye kirketjenerstillinger
Bilag: Forretningsorden 2015
Protokol

 

Torsdag den 03.01.2019, ekstraordinært møde

Protokol

 

2018

Torsdag 01.11.2018

Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (3. kvartal 2018)
Bilag: Regnskabsoversigt  (3. kvartal 2018)
Bilag: Budgetformål  (3. kvartal 2018)
Bilag: Budget 2019
Bilag: Budget 2019, formål
Bilag: Budget 2019 Kirkelige aktiviteter 
Bilag: Ktj rådighedstid 2018
Bilag: Ktj rådighedstid 2012
Bilag: Ktj arbejdsbeskrivelse
Bilag: Ktj arbejdsbeskrivelse bilag
Bilag: Synsprotokol, kirken
Protokol
 

Torsdag 11.10.2018 

Postliste
Bilag: Revisionsprotokollat 2017
Bilag: Revisionspåtegning 2017
Bilag: Elevatorprojekt, status
Bilag: Elevatorprojekt
Bilag: Elevatorprojekt
Bilag: Elevatorprojekt
Bilag: Elevatorprojekt (OBS: 9,2 MB. Åbner i nyt vindue)
Protokol

Torsdag 30.08.2018 

Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (2. kvartal 2018)
Bilag: Regnskabsoversigt (2. kvartal 2018)
Bilag: Budgetformål (2. kvartal 2018)
Protokol

Ny mødedato: torsdag 14.06.2018

Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (1. kvartal 2018)
Bilag: Regnskabsoversigt (1. kvartal 2018)
Bilag: Budgetbidrag 2019 (nyt vindue)
Bilag: Budget 2019, formål
Protokol


OBS! AFLYST: onsdag 30.05.2018 

Dagsorden
BIlag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (1. kvartal 2018)
Bilag: Regnskabsoversigt (1. kvartal 2018)
Protokol

Tirsdag 24.04.2018

Postliste
Protokol

Torsdag 15. marts 2018

Postliste
Bilag: Årsregnskab 2017
Protokol
 

Tirsdag 20. februar 2018

Bilag: Postliste
Bilag: Byggeprogram med bilag (2 MB)
Bilag: Tidsplan
Bilag: Foto af elevatortårn (6 MB)
Bilag: Oversigtsplan (4 MB)
Bilag: Opstalt Ø (4 MB)
Bilag: Opstalt S (3 MB)
Bilag: Opstalt terræn (4 MB)
Protokol
 

Torsdag 18. januar 2018

Bilag: Postliste
Bilag: LBK 362 af 02.04.2014
Bilag: BEK 404 af 21.04.2016
Bilag: Kommentarer til børneattestloven (6 MB, åbner i nyt vindue)
Bilag: Forslag til kollektliste 2018
Bilag: Menighedsrådets opgaver (oplæg til styring)
Protokol

Møder i 2017:

Onsdag 22. november 2017

Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (3. kvartal 2017. Åbner nyt vindue)
Bilag: Oversigt over anlæg (3. kvartal 2017) 
Bilag: Forklaringer til kvartalsrapport (3. kvartal 2017)
Bilag: Energibesparende foranstaltninger i embedsbolig
Bilag: Funktionen daglig leder
Protokol


Søndag 15. oktober 2017 

Bilag: Postliste
Bilag: Afleveret budget 2018
Bilag: Revisionsprotokollat 2016
Bilag: Revisionsprotokollat 2016, påtegning
Bilag: Synsprotokol, kirken
Bilag: Synsprotokol, Guldagervej 5
Protokol


Onsdag 23. august 2017 

Bilag: Postliste
Bilag: Aftaleudkast med Focus2 (kan ses på mødet)
Bilag: Kvartalsrapport (2. kvartal 2017. Åbner nyt vindue)
Bilag: Oversigt over anlæg (2. kvartal 2017) 
Bilag: Forklaringer til kvartalsrapport (2. kvartal 2017)
Protokol


Onsdag 17. maj 2017 

Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (1. kvartal 2017)  (1,4 MB, åbner i nyt vindue)
Bilag: Oversigt over anlæg (1. kvartal 2017)
Bilag: Forklaringer til kvartalsrapport (1. kvartal 2017)
Bilag: Revisionsprotokol fra kasseeftersyn 2016
Bilag: Arbejdsbeskrivelse for kirketjenerne
Bilag: Skema over pedel- og rengøringsopgaver (kirketjenere)
Protokol


Torsdag 9. marts 2017

Bilag: Postliste
Bilag: Årsregnskab 2016
Protokol


Tirsdag 21. februar 2017

Bilag: Postliste
Bilag: Kollektliste 2017
Bilag: Forslag til gavepolitik
Bilag: Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper
Protokol


Mandag 9. januar 2017

Bilag: Postliste
Bilag: Bilag til regnskabsinstruks (udkast)
Bilag: Regnskabsinstruks 2017 med bilag
Bilag: Synsprotokol 2016
Bilag: "Kirken skal ikke være underholdningsindustriens forlængede arm" (2,8 MB, artikel)
Bilag: Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper
Bilag: Vejledning til oversigt over personregistrering
Bilag: Personregistrering provstiet  1. halvår 2016
Bilag: Personregistrering Hyltebjerg  1. halvår 2016
Protokol
 

Møder i 2016:

Tirsdag 22 november 2016  Konstituerende menighedsrådsmøde

Bilag: Kvartalsrapport (3. kvartal 2016)
Bilag: Refusionsaftale (Rødtjørnevej 4)
Bilag: Opmåling (Rødtjørnevej 4)
Protokol

Tirsdag 4. oktober 2016

Bilag: Postliste
Bilag: Budget 2017
Bilag: Budget 2017, formål
Bilag: Revisonsprotokollat, årsregnskab 2015 (1,3 MB)
Bilag: Kirkeadministrations HR-løsning
Bilag: Renovering af Rødtjørnevej (økonomi)
Bilag: Etablering af internet i kirken
Protokol

Torsdag 1. september 2016:

Bilag: Postliste
Bilag: Budget 2017, kirkelige aktiviteter
Bilag: Regnskabsoversigt
Bilag: Kvartalsrapport (2. kvartal 2016)
Beslutningsprotokol

Onsdag 25. maj 2016:

Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (1. kvartal 2016)
Bilag: Budgetudkast 2017 (1,3 MB)
Bilag: Budget formål 2017 (2,2 MB)
Bilag: Ivar tilbud
Bilag: HDC tilbud
Bilag: Chr tilbud
Bilag: Hotri tilbud
Bilag: Udkast til stillingsopslag
Beslutningsprotokol


Torsdag 17. marts 2016:

Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (4. kvartal 2015)
Bilag: Årsregnskab 2015
Bilag: Opgørelse vedr. termoruder
Bilag: Slutopgørelse vedr. termoruder
Bilag: Ansøgning vedr. præstebolig (Rød)
Beslutningsprotokol


Tirsdag 9. februar 2016:

Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (4. kvartal 2015)
Bilag: Revisionsprotokollat (kasseeftersyn)
Bilag: Forslag til AV-udstyr i kirkesalen
Beslutningsprotokol
 

Møder i 2015:

Tirsdag 10. november 2015:

Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (3. kvartal 2015)
Bilag: Budget 2016
Bilag: Budget 2016, aktiviteter
Bilag: Overførselsskema
Bilag: Notat om samarbejde
Beslutningsprotokol


Tirsdag 10. november 2015:

Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (3. kvartal 2015)
Bilag: Budget 2016
Bilag: Budget 2016, aktiviteter
Bilag: Overførselsskema
Bilag: Notat om samarbejde
Beslutningsprotokol


Torsdag 8. oktober 2015:

Bilag: Postliste
Bilag: tilbud på kopimaskine
Bilag: Protokol fra provstesyn, kirken
Beslutningsprotokol
 

Onsdag 26. august 2015:

Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (2. kvartal 2015)
Bilag: Revisionsprotokollat
Bilag: Ansøgning til 3%-midler
Beslutningsprotokol
 

Mandag 15. juni 2015:

Bilag: Istandsættelse af præstebolig
Protokol

Onsdag 27. maj 2015

Bilag: Postliste
Bilag: Foreløbigt budget 2016
Bilag: Budget 2016: diverse aktiviteter
Beslutningsprotokol


Torsdag 23. april 2015

Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsregnskab (1. kvartal 2015)
Bilag: Forretningsorden
Bilag: Vedtægt for forretningsudvalget
Bilag: Vedtægt for kirkeværge
Bilag: Vedtægt for kontaktperson
Beslutningsprotokol 

 

Torsdag 12. marts 2015

Bilag: Postliste
Bilag: Årsregnskab 2014
Bilag: Kvartalsregnskab (4. kvartal 2014)
Beslutningsprotokol
 

Tirsdag 13. januar 2015

Bilag: Postliste
Beslutningsprotokol

 

Møder i 2014:

Tirsdag 11. november 2014:

Bilag: Postliste
Bilag: Kvartaltsregnskab (3. kvartal 2014)
Bilag: Budget 2015
Bilag: Budget 2015, aktiviteter
Bilag: Synsprotokol 2014
Beslutningsprotokol


Torsdag 9. oktober 2014:

Bilag: Postliste
Bilag: Radonrapport
Bilag: Radonrapport, noter
Beslutningsprotokol


Mandag 25. august 2014:

Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsregnskab (2. kvartal 2014)
Beslutningsprotokol


Onsdag 4. juni 2014:

Bilag: Postliste
Bilag: Budget 2015
Beslutningsprotokol
 

Torsdag 8. maj 2014:
Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport, (1. kvartal 2014)
Beslutningsprotokol


Tirsdag 18. marts 2014: Beslutningsprotokol
Postliste
Bilag: Kampagneoplæg, helligånd
Bilag: Kvartalsrapport 04 2013
Bilag: Overførselsskema 2013
Bilag: Rammeaftale for fælleskontor
Bilag: Tiltrædelsesprotokollat
Bilag: Årsregnskab 2013
Bilag: Temadag


Mandag 13. januar 2014: Protokol og Postliste


Møder i 2013:

Onsdag 13. november 2013: Protokol

Tirsdag 8. oktober 2013:  Protokol