Kirken

Kirkebil

Du kan bestille gratis kirkebil (taxa) til gudstjenester, hvis du bor i sognet og har svært ved at gå. Du bliver hentet hjemme og kørt tilbage igen efter gudstjenesten. Ring til kirkekontoret på tlf. 3879 0311 senest fredag kl. 12.

Menighedsrådsmøder

Rådsmøderne er offentligt tilgængelige.


 

Møder i 2024 Møder i 2023 Møder i 2022

Menighedsrådets opgaver

Et menighedsråd vælges direkte af folkekirkemedlemmerne i sognet.

Læs mere

Ildebrand 21. marts 2022

Der var fuldt hus i Tirsdagskredsen i denne uge, hvor arkitekt Stig Andersen fra arkitektfirmaet Fogh og Følner fortalte om de tanker, han foreløbig har gjort sig om genopbygningen af vores allesammens kirke.

Læs mere

Kirkens historie kort

Hyltebjerg sogn og kirke blev til på lokalt initiativ ved to komitéer (1935-45). Det nyoprettede sogns befolkning bidrog således aktivt med at skabe det fornødne økonomiske grundlag for kirkebygningssagen gennem flere indsamlinger hos sognets 8.500 husstande. 

Læs mere

75-års jubilæum 2020

Den 24. juni 1945 blev den første del af Hyltebjerg Kirke taget i brug som kirke, og kirken kunne således fejre 75-års jubilæum i 2020. 

Læs mere

Kirkens historie, lidt længere

En lidt længere fortælling om Hyltebjerg Kirke.
Sognepræst Fritz Schiær Petersen fortæller om Hyltebjerg Kirke.

Læs mere

Jubilæumsbog fra 1985

Download jubilæumsbogen om den lange, seje kamp der gik forud for indvielsen af Hyltebjerg kirke den 13. maj 1960. Inden da havde man været igennem en verdenskrig og mere end 15 års byggearbejde - plus det løse.

 

Bogen er i pdf-format med et stort antal historiske billeder.

Download

Menighedsbørnehavens historie

AF Finn Vejlgaard, provst og tidligere bestyrelsesformand for Hyltebjerg Menighedsbørnehave

Læs mere

Julehjælp

Julehjælpen uddeles til økonomisk trængte fa­milier, hvor far eller mor er eneforsørger til et eller flere hjemmeboende børn under 18 år.

Du kan hente ansøgningsskemaet her...

Læs mere