Vielse og velsignelse


For at blive gift i Hyltebjerg Kirke, skal mindst én af jer være medlem af folkekirken.

Aftal en tid 

Hvis I ønsker at aftale tid til en vielse eller velsignelse, så ring til Det Fælles Kirkekontor på telefon 38 79 03 11

 

Prøvelsesattest på borger.dk

For at indgå ægteskab skal brudeparret have udstedt en prøvelsesattest. Den udstedes af kommunen (eller Familieretshuset) og den må højst være 4 måneder gammel på vielsesdagen. En prøvelsesattest godtgør, at parterne opfylder de juridiske betingelser for at indgå ægteskab.
Læs vejledningen og søg om prøvelsesattest på www.borger.dk.

 

Vidner 

Den originale prøvelsesattest skal afleveres på Det Fælles Kirkekontor inden vielsen. 
Derudover skal vi have oplysninger om navne og adresser på 2 vidner. De 2 vidner skal være til stede under vielsen og være myndige. Ønsker man et bryllup uden gæster, kan kirkens personale godt være vidner.

 

Velsignelse

Hvis I allerede er gift på rådhuset, kan I blive velsignet i kirken.

 

Samtale med præsten

Inden vielsen/velsignelsen skal man have en samtale med præsten. Det er som regel en uge eller to før dagen.