Dødsfald


Når en person er død, skal de nærmeste pårørende tage stilling til, hvad der skal ske.

Anmeldelse

Dødsfaldet anmeldes som regel af den læge, der udsteder dødsattesten.

 

Begraves eller bisættes

De pårørende skal beslutte, om den døde skal begraves eller brændes. Det skal anmeldes digitalt på borger.dk. Udgangspunktet er, at man altid skal følge afdødes egne ønsker. Dette gælder uanset om afdøde var medlem af folkekirken eller ikke.

 

Er der brug for en bedemand?

De pårørende kan vælge selv at tage hånd om det rent praktiske, det vil sige anmeldelse, pyntning af kiste og kirke samt transport af afdøde og aftaler med krematorium og kirkegård. De fleste vælger dog at tage imod hjælp fra en bedemand til én eller flere af disse opgaver.

 

Samtale med en præst

Inden en kirkelig begravelse har man en samtale med præsten, hvor man taler om højtidelighedens forløb – herunder hvilke salmer, der skal synges.

 

Ikke-kirkelig begravelse

Var afdøde ikke medlem af folkekirken, vil dette normalt blive fortolket og respekteret som et ønske om, at afdøde ikke ønskede en kirkelig handling med en præst.

 

Man har altid mulighed for at kontakte Det Fælles Kirkekontor, hvis man har spørgsmål: telefon 3879 0311.