Menighedsrådets arbejde

Et menighedsråd vælges direkte af folkekirkemedlemmerne i sognet. Derudover er sognets præster automatisk medlemmer af menighedsrådet. Antallet af valgte medlemmer afhænger af, hvor mange folkekirkemedlemmer der er i sognet. Hyltebjerg Sogns menighedsråd består af 11 valgte medlemmer, de 3 præster og en medarbejderrepræsentant.


Det er menighedsrådets opgave at styre sognets anliggender, som der står anført i lov om menighedsråd.


Aktiviteterne i Hyltebjerg Kirke udføres ved fælles hjælp af kirkens medarbejdere og mange gode frivillige kræfter. Aktiviteterne tilrettelægges af menighedsrådet og en række udvalg.

 

På Folkekirken.dk kan du få et rigtig godt overblik over alt det, et menighedsråd har indflydelse på - og historien bag: 

Læs mere

Menighedsrådet 2020-2024

Valgte medlemmer

Menighedsrådsformand Agnete Langgaard

Agnete Langgård

Menighedsrådsformand

 agnete@image.dk

Næstformand Thomas Meyer Jacobsen

Thomas Meyer Jakobsen

Næstformand og kirkeværge

thomasjak@hotmail.com

Kontaktperson Anne Olofson

Anne Olofson

Kasserer Tina Nedahl Harne

Tina Nedahl Harne

Lars Bjørn Schaumburg-Müller

Lars Bjørn Schaumburg-Müller

Bodil Elisabeth Skodstrup

Bodil Elisabeth Skodstrup

 Ellen Hansen

Ellen Hansen

 Mette Ringgaard Kitchell

Mette Ringgaard Kitchell

Ole Holten-Andersen

Ole Holten-Andersen

Niels Borby Hansen

Niels Borby Hansen 

Janne Veik

Janne Holritzer Veik

Ud over de valgte medlemmer, består menighedsrådet af

Provst Finn Vejlgaard

Finn Vejlgaard

Provst

fv@km.dk

Sognepræst Sarah Bach la Cour

Sarah Bach la Cour

Sognepræst

sbl@km.dk

Sognepræst Anders Larsen

Anders Larsen

Sognepræst

agl@km.dk

Clara Fasting Prebensen

Clara Prebensen

Medarbejderrepræsentant
clara@hyltebjergkirke.dk

Kirsten Brandt Andersen

Suppleant

Birger Nygaard

Suppleant

Gerda Vestergaard

Gerda Vestergaard

Suppleant

Regnskabsfører for menighedsrådet
(ikke medlem)

Kirkeadministration
Frederikssundsvej 274, 1. sal
Postbox 1523
2700 Brønshøj 

Invitation til orienteringsmøde

Ved du hvad dit lokale menighedsråd laver?

At sidde i menighedsrådet er ikke kedeligt – og slet ikke i Hyltebjerg Kirke, hvor det bl.a. er menighedsrådet der har ansvar for genopbygningen af kirken. Andre vigtige opgaver er sognets økonomi, ansættelse af personale og hvilken type arrangementer, der skal være i kirken.

Den 14. maj kan du blive meget klogere på, hvad menighedsrådet her i kirken har arbejdet med de sidste fire år, og hvad der er i støbeskeen.
Måske er arbejdet i menighedsrådet også noget for dig?

Alle er velkomne til mødet. Det er den 14. maj kl. 19-21 på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, 2720 Vanløse.

Valgforsamling

Skal du være en del af det nye menighedsråd?

Den 17. september 2024 er der valg til menighedsrådet.


På valgforsamlingen bliver dem, der gerne vil stille op til valget, registreret. De opstillede kandidater præsenterer sig for forsamlingen og fortæller, hvad de har af tanker om kirkens fremtid. Herefter vælges det nye menighedsråd ved en skriftlig, hemmelig afstemning. 

Valgforsamlingen er offentlig, og alle interesserede er velkomne til at deltage. Det er dog kun medlemmer af folkekirken, der bor i eller har løst sognebånd til en præst i Hyltebjerg Sogn, der har tale- og stemmeret. 

Måske er menighedsrådet noget for dig?

Skal man være ekspert
for at være med i menighedsrådet?

Anne Olofson har i flere omgange været med i Hyltebjerg Kirkes menighedsråd, og hun brænder for livet i og omkring kirken.

 

Hør hendes historie her - og bliv klogere på, hvad det vil sige at være med i menighedsrådet. 

Skal man komme i kirke hver søndag for at være kristen nok?

 For Thomas Meyer Jakobsen begyndte vejen til menighedsrådet med, at han kom til babysalmesang med sine børn.

 

Hør hans historie her - og bliv klogere på, hvad det vil sige at være med i menighedsrådet.

Kan man vokse op som ateist og ende som formand i et menighedsråd?

 For Troels Frølund Thomsen lå det ikke just i kortene, at han en dag ville sidde som formand for Hyltebjerg Kirkes menighedsråd.

 

Hør hans historie her - og bliv klogere på, hvad det vil sige at være med i menighedsrådet.