Kirkebil

 

 

Du kan bestille gratis kirkebil (taxa), hvis du bor i sognet, gerne vil til gudstjeneste og har svært ved at gå. Kirkebilen henter dig hjemme og kører dig tilbage igen efter gudstjenesten.

Du kan bestille kirkebil ved at ringe til Det Fælles Kirkekontor på tlf. 3879 0311 senest fredag kl. 12.