Menighedsråd

 

 

Valgte medlemmer:

Agnete Langgård

Formand
E-mail: agnete@image.dk

Thomas Meyer Jakobsen

Næstformand og kirkeværge
E-mail: thomasjak@hotmail.com

Lars Bjørn Schaumburg-Müller

E-mail: lb@sch-m.dk

Bodil Elisabeth Skodstrup 

Ellen Hansen 

Mette Ringgaard Kitchell

Ole Holten-Andersen

Tina Nedahl Harne

Kasserer
E-mail: frktn@hotmail.com

Janne Holritzer Veik

Anne Olofson

Kontaktperson
E-mail: anneolofson@gmail.com

Niels Borby Hansen 

Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af:

Provst Finn Vejlgaard

E-mail: fv@km.dk

Sognepræst Sarah Bach la Cour

E-mail: sbl@km.dk

Sognepræst Anders Gam Larsen

E-mail: agl@km.dk

Clara Prebensen

Medarbejderrepræsentant
E-mail: clara@hyltebjergkirke.dk

Stedfortrædere:

Gerda Marie Vestergaard

Kirsten Brandt Andersen 

Birger Nygaard

Regnskabsfører - ikke medlem:

Kirkeadministration
Frederikssundsvej 274, 1. sal
Postbox 1523
2700 Brønshøj

Hyltebjerg Sogns menighedsråd består af 11 demokratisk valgte medlemmer og kirkens 3 præster.

Antallet af valgte medlemmer afhænger af, hvor mange medlemmer af folkekirken, der bor i sognet.

Menighedsrådets officielle mailadresse er: 7057@sogn.dk

For kontakt til menighedsrådet med personfølsomme oplysninger, benyt linket til sikker formular (med NemId): https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7057

Du kan finde flere oplysninger om sognet og menighedsrådet på http://sogn.dk/hyltebjerg/