Elvin Eruds altertavle i Hyltebjerg Kirke

 
– ikke bare en altertavle, men en hel altervæg!

I 1959 traf man beslutningen om, at der skulle opmures en fritstående væg bag alteret, som dels kunne tjene som altervæg, dels kunne dække for indgangen til præsteværelset. Man tænkte sig, at den skulle udsmykkes med et kalkmaleri eller et mosaikarbejde.

 

Valg af kunstner

Byggeudvalget henvendte sig til professor Elof Risebye, som var leder af kunstakademiets afdeling for mosaik og freskomaling og formand for altertavleudvalget nedsat af kirkeministeren. Man bad ham være vejleder på, hvordan opgaven skulle løses – og ikke mindst af hvem.

 

Professoren foreslog tre kunstnere, som tidligere havde beskæftiget sig med kirkeudsmykning eller arbejdet med lignende opgaver:
Elvin Erud, Ingolf Røjbæk og Gerda Svane. Hver kunstner skulle udarbejde et forslag og en skitse, som skulle forelægges menighedsrådet og kirkekomiteen. Man forpligtede sig ikke til at antage nogen af de tre udkast, men arbejdet blev betalt med tilsammen 1.500 kr.

 

Den 8. marts 1960 vedtog menighedsrådet og kirkekomiteen, at altervæggen skulle udsmykkes med et billede, og at kunstneren skulle være Elvin Erud.

 

Finansiering

Statens Kunstfond bevilligede et tilskud på indtil 10.000 kr., hvorefter kirkeministeriet bevilligede 4.000 kr., og da menigheden takket være en anonym gave selv rådede over 11.000 kr., blev kontrakten med kunstneren underskrevet.

 

Arbejdet

I de følgende måneder arbejdede Elvin Erud på sit freskomaleri, og til at hjælpe sig havde han den herboende malerinde Grete Karl Sørensen som sin assistent (hun bor stadig i Vanløse, og du kan høre hendes fortælling her). Den 13. juni 1961 meddelte kunstneren, at alterbilledet var færdigt.

 

Motivet

Værket, som er i smukt afstemte farver, fremstiller Kristi himmelfart overværet af de 11 apostle. De er fordelt i to grupper, en på hver side af Kristusfiguren, og  alterbordet indgår i kompositionens perspektiv.

Kunstneren Elvin Erud (1916-2006). 

Elvin Erud har udført andre opgaver i fresko-teknikken end altertavlen i Hyltebjerg Kirke, men såvidt vides er dette det eneste eksempel på monumental kirkekunst. Imidlertid har religiøse motiver optrådt blandt de temaer, han dyrkede gennem livet.

 

Efter uddannelse på bl.a. Kunstakademiet i København (1939-42) gik han på fresko-skolen hos Elof Riesebye (1955-61), og en periode studerede han ikonmaleri i Rusland.

 

Elvin Erud har udstillet bl.a. på Charlottenborg og i Den Frie Udstillingsbygning samt haft flere seperatudstillinger. Siden 1976 udstillede han i eget galleri i Birkerød. Han udfoldede sig ikke blot med maleri, men også med keramik.

 

Hans bestræbelser på at udbrede kendskabet til kunst gav sig udtryk i, at han var med til at indføre faget kunstforståelse i gymnasiet, og fra 1966 og i mere end 20 år frem var han lektor i faget ved Birkerød Gymnasium. Han var en både dygtig, aktiv og vellidt formidler og havde sans for at vække begejstringen for kunst i de unge mennesker.

 

I marts 2006 skulle et udvalg af hans bedste værker udstilles på Birkerød Rådhus. Udstillingen skulle være en markering af hans 90-års dag, men et par måneder før fødselsdagen døde han. Han satte sit første penselstrøg som 16-årig og fik et langt og produktivt liv som skabende og formidlende kunstner.

Elvin Erud maler fresco

Kunstneren i sit arbejde på altertavlen i Hyltebjerg Kirke. Freskoen males direkte på den nøgne, kalkpudsede væg.

Elvin Erud i sit atelier. Foto udlånt af arkiv.dk

Elvin Erud i sit studie hjemme i Birkerød (foto gengivet med tilladelse fra arkiv.dk).

Et trækors, der har været omkring!

Før kirkeindvielsen i 1960 måtte man finde på en midlertidig løsning til udsmykning af den nøgne, kalkpudsede altervæg. Man anbragte derfor det store egetræskors, som hidtil havde hængt udvendig på kirkesalens gavl mod Guldagervej. Det forblev hængende på altervæggen, indtil kunstneren Elvin Erud nogle måneder senere begyndte på sit arbejde i kirken.

 

Korset blev derefter gemt af vejen på kirkeloftet i mange år, indtil provst Finn Vejlgaard fandt det frem, gav det et lag ny træbeskyttelse og fik det anbragt på den oprindelige plads på gavlen mod Guldagervej.

 

I forbindelse med branden i 2022 og den kommende istandsættelse af kirken, er korset atter blevet taget ned og anbragt i sikker forvaring. En ting er dog sikkert: korset skal op at hænge på gavlen igen, så snart den nye kirke står klar.

Gerda Swanes forslag

Til den fuldførte kirke skænkede FDF et billede malet af Gerda Swane (1930-2004). Billedet var oprindelig denne kunstners forslag til en altertavle.

 

Det var i en årrække ophængt i kirkesalen, men har i nyere tid været opbevaret i depot. Gennem årene har det et par gange været udlånt til kunstnerens udstillinger.

 

Elvin Erud og Gerda Swane i Hyltebjerg Kirke

Gerda Swanes forslag til en altertavle fik i en periode plads i kirkerummet. Her ses det til højre for Elruds altertavle.

Restaurering af altertavlen

Corona-nedlukningen i 2020 var en oplagt lejlighed til at få altertavlen restaureret.

 

I de 59 år, der var gået, siden kunstneren Elvin Erud malede altertavlen i Hyltebjerg Kirke, havde sod og snavs sat sig. Der var også slået fliger af kanterne, og stearin fra alterlysene var blevet blæst op på billedet.

 

Vi lavede i dén anledning en lille film, som du kan se her.