Rådsmøde 22.03.2022

 

 

 

Til stede: 
Agnete Langgård, Anders Gam Larsen, Anne Olofson, Bjørn Schaumburg-Müller,  Ellen Hansen, Finn Vejlgaard, Janne Veik, Karen Lund, Mette Kitchell, Niels Borby Hansen, Sarah Bach la Cour, Thomas Jakobsen, Tina Nedahl Harne, Clara Fasting Prebensen (medarbejderrepræsentant)


Afbud: 
Bodil Skodstrup


Gæster: 
Ole Holten Andersen, Birger Nygaard, Gerda Vestergaard, Marie Wisbøl

1 Godkendelse af dagsorden
Nyt punkt 12: Kirken er brændt


2 Lukket punkt (personale-spørgsmål)
Udskydes


3 Årsregnskab 2021. Regnskabet fremlægges og behandles.
Årsregnskabet afleveret 14.03.2022 kl. 12.02 blev godkendt uden bemærkninger. (Det uddybes på næste møde, hvis der er behov for det)


4 Vedtægt (tilrettet) for valgt kontaktperson . Fremsendes som bilag, når den er færdig.
Udskydes


5 Kirkeværge: Gennemgang af udbud og valg af tilbud på istandsættelse af vinduer
Bortfalder


6 Kirkeværge:  Kirkens kloak er blevet undersøgt p.g.a. lugtgener. Hvad siger rapporten og hvad skal der gøres?
Bortfalder


7 Kirkeværge:  Låger til kirkehaven. 
Bortfalder


8 Synsprotokol 2022.  Der blev afholdt kirkesyn 10.03.2022.
Bortfalder


9 Visionsdag: Grøn Kirke (udvalget indleder)
Udskydes


10 Orienteringer:  Formand, kirkeværge, kontaktperson, kasserer
Bortfalder


11 Orienteringer fra udvalg :
Haveudvalg
Der er møde i udvalget 7. april påske. Det skal planlægges hvordan haven passes. Der skal luges, vedligeholdes osv.

Sommerhøjskole for unge
Gode foredragsholdere under emnet Identitet. Afholdes i Højskoleforeningen på Damstien.

Loppemarked i juni
Afholdes ikke i år.


12 Kirken er brændt
Kirken brændte i går den 21.03.2022.

Finn Vejlgaard fortalte menighedsrådet om hvordan aftenen forløb.

Hyltekoret kom ud, messehageler, præstekjoler og kirkens oprindelige lysestager blev reddet ud.

Kirkerummet og nordre polygon med sal og køkken er ødelagt. Søndre polygon med kirketorv og kontorer er næsten uskadt. Polygonen med præsteværelse og kapel er også næsten uskadt.

Branden er begyndt i første del af kirken, ved orgel eller ved klokker.

Alterbordet og øverste del af døbefonten er pulveriseret. Freskoen på altervæggen er også.

Et firma har pakket alt, der kunne reddes i flyttekasser. Det er nu placeret på et lager sammen med kirkeklokken.

Lasse (bygningskyndig) var til stede hele aftenen.

Finn er meget glad for at døren til pulpituret og døren til tårnet begge var låst. Intet tyder på at branden var påsat.

Politiet har i løbet af dagen afhørt mange. Der går nok en uge, før teknikerne kan undersøge kirken og en uge mere før de finder årsagen.

Mange naboer og nabokirker har tilbudt hjælp og husly til Hyltebjerg Kirke og til spejderne. Vi har alle talt med mange og mange mennesker har været forbi kirken.

Vi skal fastholde Hyltebjerg Kirkes menighedsliv.

Kirken er vores – også når den er brændt ned.

Mail fra Københavns Stift i dag: fælles møde mellem stift, MR (formand og kirkeværge) og Forsikringsenheden. Finn deltager som provst.

Recover (firma) tilbyder at rydde op i kirken, når man må komme ind.


Her og nu:
Kirkelige handlinger afholdes i nabokirker.

Gudstjenester kan afholdes andre steder. På søndag den 27.03 holder vi Hyltebjerg-gudstjeneste i Vanløse Kirke kl. 13. Der er samvær bagefter, hvor der er mulighed for at tale med hinanden. 

Fast base for medarbejderne kan i hvert fald i det kommende halve år låne Altansalen i Adventskirken. Hvis vi ønsker det i længere tid skal det behandles i Adventskirkens menighedsråd.


På længere sigt:
Vi arbejder på at Hyltebjerg Kirke kan afholde gudstjenester i Højskoleforeningen på Damstien. Vi kan i hvert fald holde gudstjenester der til og med påske. Der er masser af velvilje.

Formanden skriver et brev til biskoppen og anmoder om at tilladelse til at afholde gudstjenester i Højskoleforeningen. Anmodningen formidles gennem provsten.

Vi kan ikke samle alle aktiviteter på ét sted. Hyltebjerggård er en mulighed for nogle ting. Forskellige beboerlokaler kan også være en mulighed.


Forsikring:
Branden skal anmeldes til Folkekirkens Fællesforsikring snarest. Kirken er dækket af forsikringen både på kort sigt og på lang sigt (fra damage control til genopbygning).


Økonomisk: Vi betaler regningerne, forsikringen refunderer. På den måde er der økonomi til arbejdet undervejs.

Skader skal begrænses. Rimelige og nødvendige udgifter dækkes. Det skal kunne dokumenteres, at arbejde er rimelige og nødvendigt (fx udtalelser fra bygningskyndige).

Vedr. genopbygning. Vi kan først gå i gang med at lave udbudsmateriale om 4-5 måneder.


13 Punkter til næste møde
Status efter branden
Nyt orgelprojekt 
Personale, kvotering


14 Eventuelt

Mødet sluttede kl.: 22.05