Ordinært rådsmøde 22 11 2023

Dagsorden for ordinært rådsmøde 22 11 2023. Mødet afholdes på Hyltebjerggård, Linde Allé 33, Vanløse

 

 

1 Godkendelse af dagsorden

2 Konstituering

a. Valg af formand (hemmelig afstemning)

b. Valg af næstformand (hemmelig afstemning)

c. Valg af kirkeværge

d. Valg af kasserer

e. Valg af kontaktperson

f.  Valg af bygningskyndig

Valg af bemyndiget person, der sammen med formanden kan underskrive dokumenter vedr. køb og salg af ejendomme mm. (kaldet underskriftsberettiget)

 

3 Kvartalsrapport 03-2023

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2023 skal behandles og godkendes

 

 

4 Indfrielse af fælleslån i GF Vanløse Haveby

FU foreslår, at vi indfrier vores 2 x restgæld af grundejerforeningens fælleslån. Det koster 2 x 33.347 kr for hhv. kirkegrunden, Guldagervej 1-3 og præsteboligen, Guldagervej 5, i alt 66.694 kr. + indfrielsesgebyr (2 x 800).

Hvis vi ikke indfrier lånene, vil den årlige ydelse i 2024 være på ca. 4.900 kr. pr. grund. 

 

 

5 Midlertidig kirke

Herunder valg af pavillonleverandør og forslag til indkøb af stole.

 

 

6 Ny regnskabsinstruks fremlægges og vedtages eventuelt

En ny regnskabsinstruks trådte i kraft 01.01.2023. Alle menighedsråd skal tiltræde instruksen med bilag.

 

 

7 Menighedsrådsvalg 2024. Oplæg fra valgbestyrelsen

 

 

8 Nyt fra orgeludvalget

 

 

9 Nyt fra byggeudvalget (orientering)

 

 

10 Orienteringer

fra formand, kirkeværge, kasserer, kontaktperson, andre.

 

11 Punkter til kommende møder

 

12 Eventuelt