Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Medlem af folkekirken

I Danmark bliver de fleste bliver medlem af folkekirken i forbindelse med deres barnedåb. Man kan også blive medlem af folkekirken, hvis man er døbt med en kristen dåb i et andet trossamfund.

Som medlem har du ret til konfirmation, at blive gift i kirken og ved livets afslutning at blive kirkeligt begravet eller bisat. 

Indmeldelse

Hvis du ikke blev døbt som barn, kan du melde dig ind i folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen. Du kan kontakte præsten og aftale nærmere. Voksendåb og dåb af store børn og konfirmander foregår nogle gange ved gudstjenesten, andre gange ved en særlig højtidelighed. Ved dåb af børn og unge under 18 år er det den person, som har forældremyndigheden, der træffer beslutning om dåb eller indmeldelse i folkekirken. Personer over 15 år skal dog selv give samtykke til dåb eller indmeldelse.
Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte en præst og bede om at blive optaget som medlem.

Genindmeldelse

Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive meldt ind igen, kan du melde dig ind igen ved skriftlig anmeldelse til den præst, der er ansat i folkekirken.

Udmeldelse

Hvis du vil melde dig ud af folkekirken, skal du enten skrive til os eller møde op personligt på Det Fælles Kirkekontor. Du skal oplyse om, hvor og hvornår du er født og døbt. Du kan finde oplysningerne på din fødsels- og dåbsattest. Husk, at det ikke er sikkert at sende CPR-nummer via en ukrypteret mailforbindelse.

Er du under 18 år, skal indehaveren af forældremyndigheden træffe beslutningen. Er du fyldt 15 år, skal du dog selv samtykke i beslutningen.

Efter udmeldelsen skal du ikke betale kirkeskat. Hvis kirkeskatten alligevel fremgår af din forskudsopgørelse, skal du henvende dig til SKAT, som retter fejlen. Det koster ikke noget at melde sig ud af folkekirken. 

Hvis du har spørgsmål, så ring til Det Fælles Kirkekontor 38 79 03 11. Link til sikker post til kontoret: https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?sid=7057

Sognebåndsløsning

Ansøgning om sognebåndsløsning til en præst i Hyltebjerg Sogn skal ske direkte til den pågældende sognepræst.

Som medlem af folkekirken hører man som hovedregel til menigheden i det sogn, hvor man bor. Man kan dog slutte sig til en præst i et andet sogn ved at løse sognebånd. Hermed får man ret til at blive betjent af den præst, man har løst sognebånd til.

Hvis præsten ønsker det, skal man også give en begrundelse for ønsket om at løse sognebånd.

Sognebåndsløsningen ophører, når den præst, du har løst sognebånd til, får en anden stilling, bliver afskediget eller dør. Sognebåndsløseren får en besked om dette i sin digitale postkasse og skal selv henvende sig til en anden præst i kirken, hvis der fortsat ønskes sognebåndsløsning.