Kirkebil, adgangsforhold og kørselsvejledning

Kirkebil 

Du kan bestille gratis kirkebil (taxa), hvis du bor i sognet, vil til gudstjeneste og har svært ved at gå. Kirkebilen henter dig derhjemme og kører dig tilbage igen efter gudstjenesten. Du kan bestille kirkebil ved at ringe til kirketjeneren på 3871 6736 - senest lørdag kl. 13.

 

 

 

Adgangsforhold for kørestolsbrugereElevator forventes færdig foråret 2020

Fra 25.11.2019 og 4-5 måneder frem etableres nyt elevatortårn ved kirken. Der bliver adgang til den fra Guldagervej, og den får stop ved gadeniveau, ved krypten og ved kirkerummet. Det bliver en stor forbedring for adgangsforholdene for kørestolsbrugere.

Desværre betyder det, at der, mens arbejdet står på, ikke er lift til rådighed for kørestolsbrugere, der gerne vil i Hyltebjerg Kirke (fra 1. december 2019). 

Vi har undersøgt mulighederne for at etablere en midlertidig løsning med en sliske eller rampe og forhørt os hos diverse eksperter på området, men må desværre indse at kirkens trapper er for høje til det.

Alle i kirken er indstillede på i perioden at give en hånd med til de, der har brug for ekstra støtte og til de kørestolsbrugere, der har mulighed for og lyst til at blive båret op i kirken.

Vi glæder os til at elevatortårnet står færdigt, så alle igen kan komme ind og tage del i livet i vores dejlige kirke.

Status, april/maj 2020: Elevatortårnet står færdigt og mangler kun indmaden. Vi forventer, at den bliver klar til brug om en god måneds tid.

 

Kørselsvejledning

Kirkens adresse er: Ålekistevej 91, 2720 Vanløse.

Hvis du kommer langvejs fra og kører på Motorring 3 (E47), skal du forlade motorvejen enten ved frakørsel 23 (Jyllingevej) eller frakørsel 24 (Roskildevej).

Hvis du kører fra på Jyllingevej, skal du køre ca. 3 km ind mod København, under jernbanebroen ved Jyllingevej Station og til højre ved lyskrydset. Nu er du på Ålekistevej, og kirken ligger ca. 800 m fremme på højre hånd.

Hvis du kører fra på Roskildevej, skal du køre ca. 3,5 km ind mod København. Du passerer en sø (Damhussøen) på venstre hånd, og straks efter skal du dreje til venstre i lyskrydset,og køre ad Peter Bangs Vej. 600 m længere fremme skal du dreje til venstre i et stort, fembenet lyskryds. Nu er du på Ålekistevej, og kirken ligger ca. 800 m fremme på venstre hånd.

 

Parkeringsmuligheder

Bemærk: Kirkens parkeringsplads er lukket p.g.a. etablering af elevator. 

Det er muligt at parkere i p-båse på Ålekistevej og på sidevejene omkring kirken. Det er p.t. gratis at parkere i området.