Tidligere møder

Møder i 2017:

Onsdag 22. november 2017

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (3. kvartal 2017. Åbner nyt vindue)
Bilag: Oversigt over anlæg (3. kvartal 2017) 
Bilag: Forklaringer til kvartalsrapport (3. kvartal 2017)
Bilag: Energibesparende foranstaltninger i embedsbolig
Bilag: Funktionen daglig leder
Protokol

Søndag 15. oktober 2017 

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Afleveret budget 2018
Bilag: Revisionsprotokollat 2016
Bilag: Revisionsprotokollat 2016, påtegning
Bilag: Synsprotokol, kirken
Bilag: Synsprotokol, Guldagervej 5
Protokol

Onsdag 23. august 2017 

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Aftaleudkast med Focus2 (kan ses på mødet)
Bilag: Kvartalsrapport (2. kvartal 2017. Åbner nyt vindue)
Bilag: Oversigt over anlæg (2. kvartal 2017) 
Bilag: Forklaringer til kvartalsrapport (2. kvartal 2017)
Protokol

Onsdag 17. maj 2017 

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (1. kvartal 2017)  (1,4 MB, åbner i nyt vindue)
Bilag: Oversigt over anlæg (1. kvartal 2017)
Bilag: Forklaringer til kvartalsrapport (1. kvartal 2017)
Bilag: Revisionsprotokol fra kasseeftersyn 2016
Bilag: Arbejdsbeskrivelse for kirketjenerne
Bilag: Skema over pedel- og rengøringsopgaver (kirketjenere)
Protokol

Torsdag 9. marts 2017

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Årsregnskab 2016
Protokol

Tirsdag 21. februar 2017

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Kollektliste 2017
Bilag: Forslag til gavepolitik
Bilag: Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper
Protokol

Mandag 9. januar 2017

Dagsorden 
Bilag: Postliste
Bilag: Bilag til regnskabsinstruks (udkast)
Bilag: Regnskabsinstruks 2017 med bilag
Bilag: Synsprotokol 2016
Bilag: "Kirken skal ikke være underholdningsindustriens forlængede arm" (2,8 MB, artikel)
Bilag: Arbejdsbeskrivelse for sognemedhjælper
Bilag: Vejledning til oversigt over personregistrering
Bilag: Personregistrering provstiet  1. halvår 2016
Bilag: Personregistrering Hyltebjerg  1. halvår 2016
Protokol
 

Møder i 2016:

Tirsdag 22 november 2016 Konstituerende menighedsrådsmøde

Dagsorden
Bilag: Kvartalsrapport (3. kvartal 2016)
Bilag: Refusionsaftale (Rødtjørnevej 4)
Bilag: Opmåling (Rødtjørnevej 4)
Protokol

Tirsdag 4. oktober 2016

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Budget 2017
Bilag: Budget 2017, formål
Bilag: Revisonsprotokollat, årsregnskab 2015 (1,3 MB)
Bilag: Kirkeadministrations HR-løsning
Bilag: Renovering af Rødtjørnevej (økonomi)
Bilag: Etablering af internet i kirken
Protokol

Torsdag 1. september 2016:

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Budget 2017, kirkelige aktiviteter
Bilag: Regnskabsoversigt
Bilag: Kvartalsrapport (2. kvartal 2016)
Beslutningsprotokol

Onsdag 25. maj 2016:

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (1. kvartal 2016)
Bilag: Budgetudkast 2017 (1,3 MB)
Bilag: Budget formål 2017 (2,2 MB)
Bilag: Ivar tilbud
Bilag: HDC tilbud
Bilag: Chr tilbud
Bilag: Hotri tilbud
Bilag: Udkast til stillingsopslag
Beslutningsprotokol

Torsdag 17. marts 2016:

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (4. kvartal 2015)
Bilag: Årsregnskab 2015
Bilag: Opgørelse vedr. termoruder
Bilag: Slutopgørelse vedr. termoruder
Bilag: Ansøgning vedr. præstebolig (Rød)
Beslutningsprotokol

Tirsdag 9. februar 2016:

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (4. kvartal 2015)
Bilag: Revisionsprotokollat (kasseeftersyn)
Bilag: Forslag til AV-udstyr i kirkesalen
Beslutningsprotokol
 

Møder i 2015:

Tirsdag 10. november 2015:

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (3. kvartal 2015)
Bilag: Budget 2016
Bilag: Budget 2016, aktiviteter
Bilag: Overførselsskema
Bilag: Notat om samarbejde
Beslutningsprotokol

Tirsdag 10. november 2015:

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (3. kvartal 2015)
Bilag: Budget 2016
Bilag: Budget 2016, aktiviteter
Bilag: Overførselsskema
Bilag: Notat om samarbejde
Beslutningsprotokol

Torsdag 8. oktober 2015:

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: tilbud på kopimaskine
Bilag: Protokol fra provstesyn, kirken
Beslutningsprotokol
 

Onsdag 26. august 2015:

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport (2. kvartal 2015)
Bilag: Revisionsprotokollat
Bilag: Ansøgning til 3%-midler
Beslutningsprotokol
 

Mandag 15. juni 2015:

 

Onsdag 27. maj 2015

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Foreløbigt budget 2016
Bilag: Budget 2016: diverse aktiviteter
Beslutningsprotokol


Torsdag 23. april 2015

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsregnskab (1. kvartal 2015)
Bilag: Forretningsorden
Bilag: Vedtægt for forretningsudvalget
Bilag: Vedtægt for kirkeværge
Bilag: Vedtægt for kontaktperson
Beslutningsprotokol 

 

Torsdag 12. marts 2015

Dagsorden 
Bilag: Postliste
Bilag: Årsregnskab 2014
Bilag: Kvartalsregnskab (4. kvartal 2014)
Beslutningsprotokol
 

Tirsdag 13. januar 2015

Dagsorden
Bilag: Postliste
Beslutningsprotokol

 

Møder i 2014:

Tirsdag 11. november 2014:

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Kvartaltsregnskab (3. kvartal 2014)
Bilag: Budget 2015
Bilag: Budget 2015, aktiviteter
Bilag: Synsprotokol 2014
Beslutningsprotokol

 

Torsdag 9. oktober 2014:

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Radonrapport
Bilag: Radonrapport, noter
Beslutningsprotokol

 

Mandag 25. august 2014:

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsregnskab (2. kvartal 2014)
Beslutningsprotokol

 

Onsdag 4. juni 2014:

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Budget 2015
Beslutningsprotokol
 

Torsdag 8. maj 2014:

Dagsorden
Bilag: Postliste
Bilag: Kvartalsrapport, (1. kvartal 2014)
Beslutningsprotokol

 

Tirsdag 18. marts 2014:

Beslutningsprotokol
Dagsorden
Postliste
Bilag: Kampagneoplæg, helligånd
Bilag: Kvartalsrapport 04 2013
Bilag: Overførselsskema 2013
Bilag: Rammeaftale for fælleskontor
Bilag: Tiltrædelsesprotokollat
Bilag: Årsregnskab 2013
Bilag: Temadag

 

Mandag 13. januar 2014:

Protokol
Dagsorden
Postliste

 

Møder i 2013:

Onsdag 13. november 2013:

Dagsorden
Protokol

 

Tirsdag 8. oktober 2013:

Protokol