© Andreas Lischka / Pixabay

Sorggruppe

Et samarbejde mellem de fire sogne i Vanløse: Advent, Grøndal, Hyltebjerg og Vanløse

Mange efterladte oplever, at deres omgivelser ikke forstår, hvordan det er at miste. Derfor kan der være lindring og trøst i at mødes i en sorggruppe og tale med andre, der har erfaringen af tab i nær erindring. Vi mødes og deler det, der er svært og som tynger efter et dødsfald. Vi lægger vægt på, at gruppen er et trygt og fortroligt rum, hvor vi støtter og lytter til hinanden. Der vil være max. 8 deltagere i gruppen.

Hvor og hvornår

Der er startet en ny sorggruppe i januar 2020 i Adventskirken. 
Du kan få mere information ved at kontakte sognepræst Anders Gam Larsen, tlf. 21777333, agl@km.dk.