Menighedsråd

Hyltebjerg Sogns menighedsråd består af 11 demokratisk valgte medlemmer og kirkens 3 præster.
Antallet af valgte medlemmer afhænger af, hvor mange medlemmer af folkekirken, der bor i sognet.

Menighedsrådets officielle mailadresse er: 7057@sogn.dk

 

Valgte medlemmer:

Formand
Troels Frølund Thomsen
Tlf: 3026 3087
E-mail: trth@sst.dk


Næstformand
Lars Bjørn Schaumburg-Müller
E-mail: lb@sch-m.dk


Dan Bjørneboe
E-mail: danjurist@gmail.com


Kontaktperson
Agnete Langgård
E-mail: agnete@image.dk


Kirkeværge
Knudaage (Knud) Olesen
E-mail: knol46@privat.dk


Hyltesjow-assistent og Hyltesjows bindeled til menighedsrådet
Karen Annette Lund


Kasserer
Tina Nedahl Harne
E-mail: frktn@hotmail.com


Janne Holritzer Veik
E-mail: janneveik@privat.dk


Anne Olofson
E-mail: anneolofson@gmail.com


Formand for valgbestyrelsen
Thomas Meyer Jakobsen
E-mail: thomasjak@hotmail.com


Gerda Vestergaard
E-mail: ghvester@post11.tele.dk


 

Ud over de valgte medlemmer består menighedsrådet af:

Provst
Finn Vejlgaard
E-mail: fv@km.dk


Sognepræst (kirkebogsfører)
Sarah Bach la Cour
E-mail: sbl@km.dk


Sognepræst
Anders Gam Larsen
E-mail: agl@km.dk


Medarbejderrepræsentant
Jesper Iversen  

E-mail: jesper@hyltebjergkirke.dk


Regnskabsfører - ikke medlem:
Kirkeadministration
Frederikssundsvej 274, 1. sal
Postbox 1523
2700 Brønshøj


For kontakt til menighedsrådet med personfølsomme oplysninger, benyt linket til sikker formular (med NemId): https://sikkerformular.kirkenettet.dk/contact/form?mid=7057

Du kan finde flere oplysninger om sognet og menighedsrådet på http://sogn.dk/hyltebjerg/