Menighedsrådet

Et menighedsråd vælges direkte af folkekirkemedlemmerne i sognet. Derudover er sognets præster fødte medlemmer af menighedsrådet. Antallet af valgte medlemmer afhænger af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Hyltebjerg Sogns menighedsråd består af 11 valgte medlemmer og de tre sognepræster.

Det er menighedsrådets opgave at styre sognets anliggender, som der står anført i lov om menighedsråd. Konkret betyder det, at menighedsrådet skal sikre:

  1. økonomien i sognet
  2. bygningernes vedligeholdelse
  3. ansættelse af kirkefuntionærer
  4. liv og vækst i sognet

Aktiviteterne i Hyltebjerg Kirke udføres ved fælles hjælp af kirkens medarbejdere og mange gode frivillige kræfter. Aktiviteterne tilrettelægges af menighedsrådet og en række udvalg.