Menighedsrådets opgaver

 

Menighedsrådet - det lille nærdemokrati med den store indflydelse

 

Folkekirken.dk har lavet et glimrende artikel om menighedsråd. Læs den her.


Et menighedsråd vælges direkte af folkekirkemedlemmerne i sognet. Derudover er sognets præster fødte medlemmer af menighedsrådet. Antallet af valgte medlemmer afhænger af antallet af folkekirkemedlemmer i sognet. Hyltebjerg Sogns menighedsråd består af 11 valgte medlemmer og de 3 præster.


Det er menighedsrådets opgave at styre sognets anliggender, som der står anført i lov om menighedsråd.


Aktiviteterne i Hyltebjerg Kirke udføres ved fælles hjælp af kirkens medarbejdere og mange gode frivillige kræfter. Aktiviteterne tilrettelægges af menighedsrådet og en række udvalg.


Budget og regnskab

Oplysninger om Hyltebjerg Kirkes budgetter og regnskaber opdateres fortløbende på sogneportalen.
Klik her for at finde dem.