Grundstenen og dokumentet af kalveskind

 

 

Grundstensnedlæggelsen begyndte med en festgudstjeneste i Vanløse kirke søndag den 22. oktober 1944 kl. 10. 

Kl. 14 stimlede en stor flok mennesker sammen på byggegrunden, og kirkekomitéens formand, Alfr. Christiansen bød velkommen: "I dag er det kun en begyndelse; der lægges grund. Det er foreløbig kun en lille del af projektet - til midlertidig kirke; det er altså begyndelsen til begyndelsen ..."

Herefter foretog man selve grundstensnedlæggelsen, og der blev indmuret et dokument af kalveskind med nedenstående tekst prentet med tusch og lagt i et forseglet glas. Synligt i muren blev der indsat en granitsten med årstallet 1944.

Teksten på dokumentet er:
"Anno Domini MCMXLIV
Kong Christian X' 33. regeringsår,
medens Dr. theol H. Fuglsang-Damgaard er Biskop
over Københavns Stift, nedlægges Grundstenen til denne Kirke
i Vanløse Sogns søndre Del.

Kirken opføres af Det københavnske Kirkefond i Forening med en lokal Komité, hvis Forretningsudvalg har underskrevet dette Dokument.

Foreløbig opføres kun den nordre Sidebygning. Den ventes færdig i Foraaret 1945 og skal indvies som midlertidig Kirke for det Sogn, som derefter vil blive oprettet i den søndre Del af Vanløse. Byggegrunden er skænket af Det københavnske Kirkefond. Midlerne til Opførelsen er fremkommet ved Bidrag fra Vanløse Sogn, indsamlet i Foraaret 1944, og ved Tilskud fra Kirkefondet. Den øvrige Del af Kirken agtes opført, saa snart de nødvendige Midler dertil kan fremskaffes.

Kirkens Arkitekter er Christian, Erik og Aage Holst, Vanløse.

I den anden Verdenskrigs 6. Aar, medens utalte Bygninger Verden over lægges i Ruiner, paabegyndes ved Menneskers Offervilje Rejsningen af denne Kirke til GUDS Ære og som et Middel for GUDS Ords Tjeneste til Frelse og Opbyggelse for de enkelte og til Styrkelse for den Del af det danske Folk, som har fæstet Bo paa dette Sted.

Maatte Han give Midler til Værkets Fuldførelse, og maatte Hans Aand altid raade blandt dem, som skal tjene og gaa ud og ind her!

I sten indmuredes af Kontorchef Carl Rasmussen, Formand for Det københavnske Kirkefond,
II sten af Sognepræst S. H. Kyndal, Vanløse Sogn,
III sten af Seminarieforstander Alfr. Christiansen, Formand for Vanløse Kirkekomité"