Branden 21. marts 2022

 

 

 

30.03.2023: Møde med Stig Andersen, arkitekten bag genopbygningen

Der var fuldt hus i Tirsdagskredsen i denne uge, hvor arkitekt Stig Andersen fra arkitektfirmaet Fogh og Følner fortalte om de tanker, han foreløbig har gjort sig om genopbygningen af vores allesammens kirke.

Meget har ændret sig, siden kirken i sin tid blev bygget. Der er bl.a. kommet andre krav til isolering, energibesparelse og håndtering af regnvand, som den nye kirke skal leve op til.

Der er også sket ændringer i byggematerialerne i tidens løb. De gule gulvfliser findes desværre ikke længere, så dér skal der tænkes nyt. Forundersøgelserne har heldigvis vist, at kirkens røde ydermure ikke er kritisk påvirket af branden - de er af høj kvalitet både hvad materialer og håndværk angår. De gule indermure er til gengæld meget medtaget og må udskiftes - og her lagde Stig Andersen stor vægt på, at det er vigtigt at bevare det lyse indtryk med de indmurede kors.

Stig Andersen luftede muligheden for, at der som noget nyt laves et diskret ovenlys over alteret, så der bliver en bedre lysbalance i rummet, og at trinet op til alteret sløjfes, så det bliver nemmere for gangbesværede at deltage i nadveren. Der vil også blive kigget på krypten med nye øjne, så vi kan forbedre akustikken dér og måske indrette den mere hensigtsmæssigt.

Og lad os så svare på det, rigtig mange har spurgt til: Altertavlen. NEJ, vi får ikke den samme altertavle igen. Den smukke fresco, der blev lavet direkte på muren af Elvin Erud for 60 år siden, kan ikke genopføres. Her må vi tænke nyt, når vi når så langt, og tankerne er selvfølgelig mange.

Hvad angår kirkehaven, så bliver den i de næste tre år forvandlet til en byggeplads, så den går til og skal reetableres, når maskinerne engang forlader grunden.

Tidshorisonten for, hvornår vi kan tage vores kirke i brug igen, er mindst 3 år fra nu. Lige nu er byggesagen til behandling hos Københavns Kommune og Københavns Stift, og godkendes den her, skal byggeriet i udbud, før vi kan gå i gang. Selve byggeriet kommer sandsynligvis til at tage ca. halvandet år.

Forhåbentlig kommer vi ikke til at vente så længe, før vi får eget tag over hovederne igen. Provst Finn Vejlgaard, der bor lige ved siden af kirken, og Hyltebjerg Kirkes menighedsråd har allerede ansøgt om lov til at opstille en midlertidig pavillonkirke med plads til ca. 100 mennesker i den del af provstens have, der vender ind mod byggepladsen. Vi håber og beder til, at den kan blive en realitet allerede i år.

14.09.2022: Nu kan du se billeder af kirken efter branden

Noget tid efter, at brandteknikerne var færdige, fik vi lov at kigge indenfor i vores brandhærgede kirke. Det var barske sager og påvirkede os allesammen dybt. Dengang vidste vi endnu ikke, om det kunne lade sig gøre at genopbygge kirken. 

Vi har ventet med at dele billederne med jer, til det hele er kommet lidt på afstand. Nu er genopbygningen skudt i gang, og stilladserne er rejst. Menigheden har fundet sammen igen, og en hverdag begynder så småt at forme sig. Forude venter en masse positivt, og derfor er det nu tiden, at I skal have mulighed for at se, hvad der mødte os den triste dag i april. 

Du kommer til billedgalleriet her.

23.05.2022: Mange initiativer for at få en ny kirke

Nu er det omkring to måneder siden, at Hyltebjerg Kirke brændte. Og når man går forbi kirken, kan man godt tænke, om der overhovedet sker noget med kirken, og det er der mange, der spørger om.

”Nu er der heldigvis endelig blevet ryddet op rundt om kirken, så brandaffald og knuste tagsten er væk”, fortæller provst Finn Vejlgaard. Men der foregår også rigtig meget bag kulisserne, hvor kirkens medarbejdere og menighedsrådet arbejder hårdt på at få en række opgaver på plads.

For det første skal murværket i gavlene stives afstives, og det forventes at være på plads inden udgangen af maj måned. Når det er sket, skal der stilles et stillads op og kirken skal overdækkes. Det vil ske, så snart afstivningen er færdig.

Dernæst arbejdes der på højtryk på at få en totalrådgiveraftale på plads, så man kan bygge en ny kirke. ”Det kan godt tage lang tid”, oplyser menighedsrådsformand Agnete Langgård, ”for sådan en aftale skal i EU-udbud”. Men der arbejdes på, at en aftale kan indgås inden udgangen af august.

Derudover arbejdes der også på at finde nogle lokaler i Vanløse, hvor personalet kan have kontorer, hvor det vil være muligt at afholde enkelte aktiviteter, og hvor man kan droppe ind og få en kop kaffe.

”Så der sker noget, selvom man ikke lige kan se det”, understreger Agnete Langgård. Og det hele handler om, at Hyltebjerg Kirke skal genopføres i den form, som den havde med de skæve vinkler og det flotte skrå tegltag.

Hyltebjerg Kirkes gudstjenester foregår hen over sommeren i Vanløse kirke. Og til kirkelige handlinger som dåb, begravelser og bryllupper låner kirken sig ind i nabokirkerne i Vanløse. Det er altid en god ide at tjekke kirkens hjemmeside for information om aktiviteter.

Agnete Langgård, formand for menighedsrådet

25.03.2022

Vores smukke kirke brændte mandag den 21. marts 2022. Vores hyggelige, rummelige, lyse kirkerum. Ødelagt af en frygtelig brand, der nærmest sprang ud af ingenting. Vi kender i skrivende stund ikke årsagen til branden, men vi véd at ingen mennesker kom noget til. Lykkeligvis! Hyltekoret øvede i kirken, da branden gik i gang, men blev heldigvis kontaktet af forbipasserende, der kunne se røgen og alle kom uskadte ud.

Brandfolk, politi og bygningskyndige gjorde et fremragende arbejde og meget af kirkens unikke konstruktion står stadig intakt, heriblandt kirkens klokke, der blev reddet ud af flammerne og nu er i sikker forvaring.

Vores kirkebygning er brændt, men kirker bygges af levende sten og de står endnu. Vores tanker går til alle jer, der som os har Hyltebjerg Kirke helt inde i hjertet. Jer, der har fyldt kirken med sang og liv. Dybe samtaler og højt humør. Nu leder vi efter en bygning, der kan rumme vores levende kirke i det næste stykke tid. Og på søndag fejrer vi højmesse igen!

I må meget gerne kontakte os. Vi er rystede og kede af det, men også fuld af håb og glæde over alt det gode, vi har oplevet i den skønne kirke, vi kalder ”vores”. Vi vil gerne tale med jer og vi glæder os til at se jer igen, når det kommer til det.

De kærligste hilsner

Alle os i Hyltebjerg Kirke

Klik her for at komme til  artikel fra Københavns Stift om branden i Hyltebjerg Kirke.

Grundstenen

Klik her og læs om Hyltebjerg Kirkes grundsten. Opslaget blev lavet til kirkens 75 års jubilæum i 2020.

Status

Mandag den 21. marts brændte tag og loft over Hyltebjerg Kirke. Ilden ødelagde kirkerum og sidesal. Heldigvis er mange andre rum ikke skadet af ilden.

Nu arbejder menighedsråd og medarbejdere på at finde husly til alle vore gudstjenester og andre aktiviteter. 
Efterhånden som vi finder løsninger, opdaterer vi hjemmesiden. 

Politiets brandsundersøgelse er afsluttet. Brandårsagen er ikke endeligt fastslået endnu, men intet tyder på, at den er påsat.

Foto

Herunder ses nogle af alle de brandfolk, der arbejdede med at slukke ilden. De mødtes ved kirken for at se på skaderne. Vi takker for, at så meget blev reddet.